ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
POSTGRAU EN PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA [+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]
elemento

Portal transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL


- SOBRE EL COLPIS

 

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS) és una organització professional sense ànim de lucre, constituïda com a corporació de dret públic i que desenvolupa al llarg del territori català serveis i activitats adreçades a sociòlegs/logues i politòlegs/logues.


El Col·legi es va crear l’any 1989 (en aplicació de la disposició transitòria 2a de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals) amb la finalitat d’oferir un assessorament i seguiment en la tasca professional dels i les nostres membres, mitjançant serveis de suport i informació, així com també amb l’objectiu de promoure el coneixement de la Ciència Política i de la Sociologia en el si de la nostra societat.

 

Per a assolir aquesta tasca d'acostament de les nostres professions a la societat, el Col·legi organitza tot un seguit d'activitats d'interès general en què debatem sobre temes d'actualitat com són eleccions d'àmbit local, autònomic, estatal i mundial, taules rodones sobre la situació sòciopolítica del nostre país i d'altres, conferències, visites a institucions de representació ciutadana, presentacions de llibres relacionats amb els nostres àmbits o sopars tertúlia amb representants polítics catalans, entre moltes altres activitats.


Per a dur-les a terme comptem amb la presència d'experts en Ciència Política i Sociologia que enriqueixen i proporcionen un valor afegit a les nostres accions. D'aquesta manera aconseguim fer notòria la importància, el pes i el paper que desenvolupen els nostres professionals en l'anàlisi i gestió de la societat.

 

Igualment important per a nosaltres és dur a terme la nostra tasca no tan sols amb els col·legiats i col·legiades sinó també amb els estudiants, els futurs titulats i titulades en Ciències Polítiques i Sociologia. Per això, i en estreta col·laboració amb les universitats catalanes, impartim sessions informatives als estudiants dels darrers cursos d'ambdues titulacions, per tal de proporcionar-los una primera orientació sobre la feina que desenvolupa el Col·legi, així com sobre qüestions de rellevant importància per a ells com són les sortides i perfils professionals i la situació del mercat laboral amb què es trobaran quan finalitzin els seus estudis. 

Accions que cada cop tenen una millor acollida i afluència per part d'aquests futurs sociòlegs/logues i politòlegs/logues, que troben en la nostra entitat una bona oportunitat de prendre contacte amb la seva professió, més enllà de l'entorn universitari.

 

Adreça: c/Roger de Llúria, 155 (entresòl A); 08037 Barcelona     

Horaris de contacte:  De les 9:00 a les 19:30 (de dilluns a divendres)

 

- FUNCIONS DEL COL·LEGI

Com a Col·legi professional que som, la nostra finalitat essencial és l’ordenació, la representació i la defensa de la professió, així com la dels interessos professionals de les persones col·legiades.


Tanmateix, està entre les prioritats del Col·legi difondre la professió de politòleg/loga i de sociòleg/loga en el si de la societat, per tal d'assolir un coneixement i un reconeixement de la feina que els nostres professionals desenvolupen.

Els nostres Estatuts, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 485, de 5 d’abril de 2007, recullen els nostres objectius i funcions, entre els quals volem destacar els següents:

 

  • Promoure la professió de sociòleg/a i politòleg/a
  • Acompanyar al col·legiat i col·legiada en el seu itinerari d’accés al món del treball i en l’actualització dels seus coneixements i habilitats
  • Enfortir la xarxa de relacions dels col·legiats i col·legiades de tot Catalunya
  • Garantir la bona pràctica de la professió
  • Representar la professió davant de les institucions i la societat

 

MEMÒRIA 2019

 

MEMÒRIA 2018


MEMÒRIA 2017


MEMÒRIA 2016 

 

MEMÒRIA 2015

 

MEMÒRIA 2014

 

MEMÒRIA 2013

 

MEMÒRIA 2012

 

MEMÒRIA 2011

 

MEMÒRIA 2010

 

 

- COM COL·LEGIAR-SE? 

Per ser membre del Colpis cal...


DOCUMENTACIÓ

Per a ser membre del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya cal ser titulat/da en Ciències Polítiques i/o en Sociologia. Tanmateix, necessitem que ens facilitis la següent documentació:

  • Una fotografia tipus carnet
  • Una fotocòpia del DNI
  • Còpia del títol (les dues cares) o bé còpia del resguard de sol·licitud d'aquest
  • Currículum Vitae

 

A més, has d'omplir i signar la sol·licitud de col·legiació, així com el document de consentiment per al tractament de les dades personals i el document de domiciliació bancària.

 

Ens pots fer arribar la sol·licitud de col·legiació, juntament amb el document de consentiment per al tractament de les dades personals i la resta de la documentació esmentada per correu electrònic a l'adreça colpis@colpis.cat (amb la documentació escanejada), per correu postal o bé personalment a:

 

COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA DE CATALUNYA
c. Roger de Llúria, 155-157 Entresòl 1a
Telèfon: 93 241 41 22
Fax: 93 200 22 09
a/e: colpis@colpis.cat
08037 BarcelonaQUOTES DE COL·LEGIACIÓ

Inscripció normal
Matrícula: 25 €
Quota anual: 150€ (en 4 rebuts de 37,50€: 5 de gener, 5 d'abril, 5 de juliol, 5 d’octubre)

Descomptes:

Inscripció persones en situació d’atur, persones amb discapacitat, víctimes de terrorisme i de violència de gènere:
Matrícula: gratuïta
Quota anual reduïda:  reducció del 20% en cadascun dels rebuts (prèvia presentació de la documentació requerida).


Inscripció recent graduats/des:
Matrícula: gratuïta (per a qui es col·legiï fins a un any natural després de graduar-se)
Quotes: Un rebut gratuït (per a qui es col·legiï dins el mateix any de la graduació)

Quota jubilat reduïda: 75 € 
(en 4 rebuts de 18,75 €: 5 de gener, 5 d'abril, 5 de juliol, 5 d'octubre)


*Per a tramitar la reducció de quota per a situació d’atur cal:
- Document acreditatiu d’estar en situació d’atur (Informe sobre la situació administrativa), emès per les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el següent detall:
· Rebut 5 de gener: document amb data de l’1 al 15 de desembre
· Rebut 5 d'abril: document amb data de l’1 al 15 de març
· Rebut 5 de juliol: document amb data de l'1 al 15 de juny
· Rebut 5 d’octubre: document amb data de l’1 al 15 de setembre

- Com fer arribar aquesta documentació al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya:
  · Correu electrònic: colpis@colpis.cat
  · Correu postal: c. Roger de Llúria 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona
  · Fax: 93 200 22 09


Condicions avantatjoses per a obtenir descomptes en l’import de les quotes col·legials ofertes pel Banc de Sabadell:

-  Descompte del 10% en la quota anual a tots els col·legiats que domiciliïn els rebuts de la quota col·legial al compte Expansió PRO del Banc de Sabadell, també es retornarà un 3% mensual fins a 20 euros/mes dels rebuts domiciliats d’electricitat, gas i telefonia  (El compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Més informació sobre el compte Expansió PRO i les seves condicions: oliverjaume@sabadellatlantico.com).

-NORMATIVA

 

Nous Estatuts del Colpis (2020)

Estatuts COLPIS 2007

Estatuts COLPIS 1990


Normativa Europea

 

Normativa Estatal

 

Normativa Catalana

 

- L’ASSEMBLEA GENERAL

Un cop l’any (dins del primer quatrimestre) se celebra l’assemblea general ordinària anual. També es poden celebrar assemblees extraordinàries, d’acord amb les previsions estatutàries.

 

- LA JUNTA DE GOVERN


Composició 

 

El 15 de juny de 2017 van tenir lloc les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi. Aquesta va ser l'escollida pels nostres col·legiats i col·legiades, la qual tindrà una vigència de 4 anys.

 

JORDI PACHECO

Degà

Doctor en Dret i Ciència Política

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia

Màster en Polítiques Públiques i Socials

@JordiPachecoCol

deganat@colpis.cat

 

 

MONTSE PERALS

Vicedegana

Llicenciada en Sociologia

Màster Gestió Pública Avançada

@MontsePerals

vicedeganat@colpis.cat

 

 

 

SÒNIA PEREDA

Secretària i Comissionada de Mediació

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració

Diplomada en Gestió i Administració Pública

Màster en Administració i Polítiques Públiques

Especialització en Mediació Civil i Mercantil

Tècnica de la Generalitat de Catalunya

@soniapereda
secretariajunta@colpis.cat   

 

 

JORDI GRANÉ

Vicesecretari

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració

Diplomat en Gestió i Administració Pública

Enginyer Tècnic de Mines

@Jordigram

vicesecretariajunta@colpis.cat

 

 

JOSEP OLLER

Tresorer i Comissionat de Gestió Pública

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

Postgrau en Gestió de la comunicació política i electoral

Postgrau en Participació i desenvolupament sostenible

Tècnic de gestió de projectes d'innovació al Departament de la

Presidència de la Generalitat.

gestiopublica@colpis.cat 

tresoreria@colpis.cat

 

 EUGÈNIA BRETONES

Vocal i Comissionada Gènere

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració

Diplomada en Gestió i Administració Pública

Postgrau en Emprenedoria i gestió de la empresa Foment Formació

Funcionària Cos Superior de Gestió a la UPC

Presidenta associació EcoEstil

 @EugeniaBretones

donesprofessionals@colpis.cat

 

JESUS PALOMAR

Interventor

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

Diplomat en Gestió i Administració Pública

Màster en Gestió Pública Avançada

Postgrau en administració electrònica

Responsable de Projectes de Comunicació, Difusió i Xarxes Socials a l'Escola d’Administració Pública de Catalunya

Professor de Ciència Política a la UB

Tutor de Gestió Pública a la UOC

vocalpalomar@colpis.cat

@jesuspalomar

 

XAVIER FÄHNDRICH

Vocal i Comissionat del Camp de Tarragona

Llicenciat en Ciències. Polítiques i Sociologia-Relacions Internacionals

Llicenciat en Ciències de la Informació-Periodisme

Tècnic Municipal

Professor Associat UAB

@xfahndrich

campdetarragona@colpis.cat

 

 MARIONA BATLLE

Vocal i Comissionada joves professionals

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració

Màster en Gestió Pública

@marionabneira

jovesprofessionals@colpis.cat

 

 

JOAQUIM COLOMINAS

Vocal i Comissionat del Fòrum de debat

Llicenciat en Dret

Llicenciat en Ciències Polítiques

Màster en Dret Comparat

Cursos Doctorat Institut d’Estudis Polítics de Paris, Sciences-Po.

Professor associat Ciència política a la UB

@ColominasQuim

forumdebat@colpis.

 

ALBERT BALADA

Vocal i Comissionat a Lleida

Llicenciat en Ciències Polítiques  Sociologia

Diplomat en Estudis Avançats i Suficiència Investigadora en Història del Pensament, les idees i els Moviments socials i Polítics.

Màster en Immigració, Exclusió i Polítiques d’integració socialMàster en Administració Local

Postgrau - Certificat d’Aptitud Pedagògica

Graduat en Llengua i Civilització Francesa

@Balada_Albert

lleida@colpis.cat

 

LAIA PELLEJÀ

Vocal

Llicenciada en Sociologia

Màster en Societat de la Informació i el Coneixement

DEA i Suficiencia Investigadora en Sociologia 

Sòcia i consultora a @activaprospect

Especialització en metodología, gestió de processos

i planificació en l’àmbit de l’administració Pública

@laiapelleja

vocalpelleja@colpis.cat

 

JOAN TRIAS

Vocal i Comissionat a Girona
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració

Postgrau en Lideratge per a la Gestió Política i Social

Professor Associat a UdG, UB i UPF

Consultor en polítiques públiques a la Cooperativa ilabso

@joantriasbad
girona@colpis.cat

 

 

JOSEP VIVES

Comissionat de Societat Digital

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)

Llicenciat en Psicologia - Itinerari Psicologia Social (UAB)

Expert en Sociopolítica de la Digitalització i en Transició Energètica

Hackivista pro democratització de les tecnologies en diferents projectes

Analista de Dades i Digitalització a la unitat @RubiBrilla de l'Ajuntament de Rubí 

@josepvives

 societatdigital@colpis.cat 

 

 

 

 

DÉBORA MIRALLES SOLÉ

Comissionada de Relacions Internacionals

Llicenciada en Filologia Anglogermànica (UAB)

Magister Artium en Ciències Polítiques (RWTH-Aquisgrà, Alemanya)

Màster en Estudis Europeus (RWTH-Aquisgrà)

Diploma d’Estudis Avançats en Relacions Internacionals i Unió Europea (UAB)

Màster en Diplomàcia i Acció Exterior (UPF-IBEI)

Tècnica a la Direcció General d’Anàlisi i Planificació Estratègica del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

@d_miralles

internacional@colpis.cat

 

ALBA SANCHO

Comissionada Terres de l'Ebre

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració

Diplomada en Gestió i Administració Pública

Màster en Gestió Pública Avançada

Tècnica superior Administració Generalitat de Catalunya

@AlbaSancho

terresdelebre@colpis.cat

 

EDUARD BARCONS

Comissionat a la Catalunya Central

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració

Mestratge en Gestió Pública

Potsgrau en Estratègia i Competitivitat Territorial

Gerent del Consell Comarcal del Berguedà

@EBarcons

catalunyacentral@colpis.cat

 

 

Actes i acords d’interès general

 

- COMISSIONS

 

Actualment, el Colpis compta amb comissions de treball dedicades als àmbits de gènere, les relacions internacionals, la gestió pública, els  les nous/ves col·legiats/des o jovent i la mediació, a més de les comissions territorials (Girona, Catalunya Central, Terres de Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Brussel·les).

 

INFORMACIÓ DE GESTIÓ        


- EQUIP DE GESTIÓ

DIRECCIÓ-GERÈNCIA
Antoni Biarnés
direccio@colpis.cat

 

FORMACIÓ
Max Tió
formacio@colpis.cat

 

COMUNICACIÓ
Montse Ortigosa
comunicacio@colpis.cat

 

ADMINISTRACIÓ
Esther Fabregat
colpis@colpis.cat
secretaria@colpis.cat

 

- MEMÒRIES

Memòria 2018


ALTRES


- CONVENIS

A banda dels convenis per a acollir estudiants en pràctiques dels graus de ciències polítiques i sociologia de les Universitats catalanes (firmats amb la UAB i la UB) i dels tendents a obtenir avantatges i descomptes comercials per als col·legiats/des, el Colpis també ha signat convenis de col·laboració amb entitats i institucions amb les quals es comparteixen objectius o que permeten aplicar la responsabilitat social corporativa.

Els darrers convenis conclosos pel Colpis han estat els següents: Caritas, ICPS, Mediació, ODEM


- CODI ÈTIC

El Codi Ètic i de Bones Pràctiques Professionals del Colpis es va aprovar en assemblea general el 16 de desembre de 2010

               

- REPRESENTANTS DEL COLPIS A COMISSIONS I CONSELLS

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya té representació en els següents organismes:

 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva – Ajuntament de Barcelona

Representant: Anna Parés

 

Associació Intercol·legial de Catalunya

Membre de la Junta: Anna Parés

Taula tècnica: Antoni Biarnés

 

Associació Intercol·legial de Catalunya

Comissió de Dones i Igualtat

Representant: Anna Parés & Eugènia Bretones

 

Comitè Assessor de mediació en l’àmbit del dret privat. Departament de Justícia. Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Representant: Sònia Pereda

 

Institut Català de les Dones

Observatori d’Igualtat de Gènere

Representant Plenari: Eugènia Bretones (suplent: Lídia Arroyo)

Comissió permanent de l’Observatori: Lídia Arroyo (suplent: Eugènia Bretones)

Grup de treball de Dades: Lídia Arroyo

Grup de treball de Polítiques Públiques: Eugènia Bretones

 

Consell Nacional de les Dones de Catalunya

Representant Plenari:  Eugènia Bretones (suplent: Lídia Arroyo)

Representants territorials: Roser Solà a Girona; Mercè Espunyes a Lleida i Alícia Valdés a Tarragona. 

Grup de treball Internacional: Eugènia Bretones, Alícia Valdés i Vanessa López.

Grup de treball ODS i Agenda 2030: Júlia Mas, Alicia Valdés, Mònica de Ayguavives i Vanessa López.

Grup de treball Reforma del Decret del CNDC: Eugènia Bretones, Lídia Arroyo. 

Grup de treball Economia i Empresa: Vanessa López. 

 

Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política, UOC

Representant: Anna Parés

 

Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA)

Representant: Josep Oller

 

Open Government Partnership 

Representant: Eduard Robert 

 

Consell Municipal de Benestar Social – Ajuntament de Barcelona

Representant: Anna Parés

 

Taula per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya

Representants:  Roger Mancho i Irene Cussó

 

Consell Català del Moviment Europeu

Representant: Rahma El Badoui

 

Comissió municipal de transparència de Terrrassa

Representant: Maria Montero

 

Premi Joventut - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Representant: canviant

 

Premi  Catalunya de Sociologia

Representant: canviant

 

Menció Enric Renau

Representant: canviant

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web