ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
POSTGRAU EN PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA [+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Política de tractament de dades personals del COLPIS


En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, norma europea d'aplicació directa a tot l'estat espanyol des del 25 de maig del 2018, el COLPIS informa a tots els seus col·legiats i persones vinculades, proveïdors, clients, consumidors i usuaris i destinataris de butlletins i comunicacions col·legials, sobre el tractament que fa de les seves dades personals:


- Responsable del tractament. Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, corporació de dret públic inscrita al Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia amb el número DLLCPS/C-2009. NIF Q5856239H.


- Dades de contacte. Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, (Colpis) c/Roger de Llúria, 155 08037-Barcelona colpis@colpis.cat Telèfon.- 932414122.


- Finalitat del tractament:

a) Col·legiats i altres persones vinculades al Colpis: desenvolupament de les funcions públiques i privades que atribueixen al Colpis la Llei 7/2006 d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els estatuts col·legials. Comunicació d'activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d'interès per als destinataris.

b) Proveïdors i clients del Colpis: compliment del negoci jurídic concertat. Comunicació d'activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d'interès per als destinataris.

c) Clients i usuaris de serveis de professionals de la politología i la sociologia, i societats professionals col·legiades:  exercici de les funcions públiques deontològiques i d'atenció a consumidors i usuaris.

d) Professionals, particulars, representants o personal de contacte d'entitats, institucions i empreses:  comunicació d'activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d'interès per als destinataris.


- Base legal i legitimació per al tractament de les dades personals:

a) Col·legiats i altres persones vinculades al Colpìs, clients de professionals de la politología i la sociologia i societats col·legiades:  Llei 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals pel que fa a l'exercici de funcions publiques, i consentiment de les persones titulars de les dades en la resta de casos.

b) Proveïdors i clients: consentiment de les persones titulars de les dades en el marc del negoci jurídic de què es tracti.

c) Professionals, particulars, representants o personal d'entitats i empreses: consentiment de les persones titulars de les dades per a la finalitat de què es tracti.


- Cessions de dades i comunicacions publicitàries. Les dades personals que recull el Colpis no se cedeixen a tercers sense el consentiment previ i informat de la persona titular de les dades, llevat dels casos següents:

a) Quan una norma legal exoneri del consentiment, com és el cas del compliment del deure de col·laboració amb els òrgans judicials i administracions públiques.

b) Quan la cessió és necessària per prestar el servei a través d'un tercer (encarregat de tractament), com en els casos següents:

- Trameses electròniques de butlletins i comunicacions col·legials: Mailchimp (The Rocket Science Group), LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA.

- Servei de correu corporatiu i trameses per a correu electrònic: Ixole Activa SL. c/Sardenya, 397 (entresòl 1a); 08025 Barcelona.


Això no obstant, les persones que han donat el seu consentiment ?revocable en qualsevol moment? poden rebre continguts publicitaris de tercers enviats pel propi Colpis en virtut d'acords o contractes de patrocini o publicitat. En cap cas l'empresa anunciant accedeix a les dades personals.


- Transferències internacionals de dades. Amb caràcter general, el Colpis no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu, però de vegades es veu obligat a emprar  proveïdors de serveis radicats fora de l'esmentat espai, produint-se per tant transferències internacionals de dades. És el cas de:

- Mailchimp (The Rocket Science Group) per al servei d'enviament de correus electrònics informatius.  675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 United States. Consulteu les condicions legals i de privacitat de Mailchimp, únicament disponibles en anglès. Mailchimp certifica els acords amb els marcs de Privacy Shield d'Estats Units i Suïssa.


- Conservació de les dades. Les dades es conservaran mentre duri la relació de vinculació amb el Colpis o mentre la persona titular de les mateixes no revoqui el consentiment que ens permet tractar-les. Llavors seran  destruïdes o alternativament bloquejades abans de ser destruïdes, durant el temps que el Colpis estigués obligat a conservar-les per imperatiu legal.


- Gestió de dades, notificacions, comunicacions i butlletins. Sense perjudici del que es dirà al punt següent, els col·legiats/des poden gestionar en tot moment les seves dades per a la recepció de notificacions, comunicacions i butlletins accedint a la intranet ?àrea de col·legiats/des? del web del Colpi. Igualment, qualsevol persona pot gestionar la subscripció als butlletins públics col·legials tant a través del web col·legial com de l'enllaç que trobareu a la part inferior de cadascun dels butlletins o comunicacions.


- Exercici de drets: Les persones titulars podran exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l'oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals adreçant-se al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, a les adreces física o electrònica indicades a l'apartat «Dades de contacte», acreditant la seva identitat mitjançant DNI, passaport o document equivalent vàlid a Espanya.


- Reclamacions: Les persones que considerin que s'ha produït un tractament il·lícit de les seves dades personals  poden presentar reclamació davant d'una autoritat de control com l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web